Skip to content

Polski

Krajowa Grupa Robocza Niezależnych Schronisk dla Kobiet ze Szlezwika – Holsztynu
(Die Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser Schleswig-Holsteins (LAG)) jest zjednoczeniem 13 Niezależnych Schronisk dla Kobiet na terenie Szlezwika-Holsztynu.

LAG umożliwia schroniskom dla kobiet fachową wymianę informacji na terenie kraju związ­kowego i gwarantuje wspólną promocję i działalność lobbystyczną w celu reprezentowania ich interesów na szczeblu krajowym i federalnym.

Schroniska dla kobiet są anonimowymi miejscami ochrony i schronienia dla kobiet i ich dzieci, którym zagraża przemoc, lub które doznają przemocy.

Schroniska dla kobiet przyjmują kobiety od 18 roku życia w każdej sytuacji życiowej, z każ­dej kultury, z każdej warstwy społecznej i z każdego kraju ich pochodzenia, niezależnie od tego kto stosuje wobec nich przemoc.

Fachowo kompetentne pracowniczki wspierają, doradzają i towarzyszą dotkniętym przemocą kobietom, będąc po ich stronie. O ile jest to możliwe oferują porady w danym języku ojczys­tym za pomocą współpracowniczki lub poprzez zasięgnięcie pomocy tłumaczki.

Nawiązanie kontaktu następuje zazwyczaj telefonicznie. Pierwszy kontakt może zostać na­wiązany również przez przyjaciółkę, zaufaną osobę, inną osobę udzielającą porady lub przez policję.

Numery telefonów schronisk dla kobiet znajdą Państwo tutaj.

W schronisku dla kobiet, kobiety troszczą się samodzielnie o siebie i ich dzieci.

Pracowniczki wspierają i doradzają w kwestiach dotyczących

  • zabezpieczenia bytu
  • separacji i rozwodu
  • przymusowego małżeństwa
  • ustawy o ochronie przed przemocą w rodzinie
  • ustaleń prawnych co do pobytu
  • regulacji władzy rodzicielskiej i kontaktów
  • zagadnień wychowawczych

Pobyt w schroniskach dla kobiet znajdujących się terenie Szlezwika-Holsztynu jest dla wszystkich bezpłatny.

Niektóre schroniska dla kobiet umożliwiają pobyt z prawie bezbarierową możliwością korzystania z ośrodka dla osób niepełnosprawnych (Itzehoe,Kieł, Ostholstein, Lübeck, Preetz i Neumünster).

Do niektórych schronisk dla kobiet można zabrać ze sobą zwierzęta domowe (Preetz).